قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی، داوطلبان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

 

 

 

 

 

AWT IMAGE امکان تحصیل همزمان برای دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه  

AWT IMAGE دوره های مجاز به تحصیل همزمان: 

1- گذاراندن دوره MBA مخفف: master of business administration  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (نامه مربوطه)

2- گذاراندن دوره MPH مخفف: master of public Health   کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (نامه مربوطه)