دانشجویان عزیز  آیین نامه های زیر را مطالعه فرمایید و از مزایای آن استفاده نمایید. و در صورت نیاز به راهنمایی  و یا انتقاد و  یا پیشنهاد با ما در میان بگذارید.( در ساعات مشاوره به صورت حضوری، پست الکترونیک ، تلفن و ...)

 

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

نحوه امتیازدهی بند "ک" پژوهشی در آیین نامه استعدادهای درخشان نحوه امتیازدهی بند "ک" پژوهشی در آیین نامه استعدادهای درخشان
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر کرمانشاه 95-96 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر کرمانشاه 95-96

 

جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-5 ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی به ارشد

جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-5 ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی به ارشد 
 
 
 
 
 
 
 
 
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در سال 94-94
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در سال 94-95
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی