دبیر کمیسیون ویژه استعداد درخشان:

    آقای دکتر قباد رمضانی

 

کارشناسان دفتر استعداد درخشان و المپیاد علمی

 سرکار خانم مرضیه مرادی

تلفن مستقیم دفتر: 08338378101   

 

خانم مرادی

 

 

سرکار خانم دکتر شایسته حسنی

به منظور  راه های ارتباطی با کارشناسان دفتر به منوی "تماس با ما" مراجعه کنید

کانال تلگرامی دفتر استعداد درخشان:             http://t.me/kaaaa1820 

کانال المپیاد علمی دوره سیزدهم:      https://t.me/olympiadkermanshah

 

 

آشنایی با واحد استعداد درخشان دانشگاه ع پ کرمانشاه آشنایی با دفتر استعداد درخشان دانشگاه


فرایندهای/فلوچارت های دفتر استعدادهای درخشان: