راه ارتباطی

  

آدرس: بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی- پشت کتابخانه مرکزی- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)- طبقه اول. اتاق 104 - دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

شماره تلفن تماس مستقیم      08338378101

آدرس پست الکترونیکی :   

کارشناس  المپیاد علمی           

کارشناس  استعداد درخشان  edc_estedad@kums.ac.ir 

 

کانال  دفتر استعداد درخشان:             http://t.me/kaaaa1820 

کانال المپیاد علمی دوره سیزدهم:      https://t.me/olympiadkermanshah

 

 

  قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان

  بدین وسیله به استحضار می رساند مشاوره به دانشجویان، به صورت حضوری، تلفنی (در تایم اداری از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 15) غیر حضوری همه روزه از طریق ایمیل - شبکه های مجازی توسط کارشناسان دفتر استعداد درخشان ارائه می گردد.