مشاوره به دانشجویان در زمینه استعداد درخشان

 

  قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان

  به استحضار می رساند مشاوره به دانشجویان، به صورت حضوری، تلفنی ( در تایم اداری از شنبه تا چهارشنبه: ساعت 8 تا 15) غیر حضوری همه روزه از طریق ایمیل - شبکه های مجازی توسط کارشناسان دفتر استعداد درخشان ارائه می گردد.

  

شماره تلفن تماس مستقیم      08338378101

آدرس پست الکترونیکی کارشناسان دفتر:   

کارشناس  المپیاد علمی          moradi8479@yahoo.com

کارشناس  استعداد درخشان   ftm.makalani1370@gmail.com 

کانال  دفتر استعداد درخشان:             http://t.me/kaaaa1820 

کانال المپیاد علمی دوره سیزدهم:      https://t.me/olympiadkermanshah

آدرس: بلوار شهید بهشتی، محوطه بیمارستان طالقانی- پشت کتابخانه مرکزی- ساختمان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)- طبقه اول. اتاق 104 - دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه