برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی – سال ۱۳۹۱) معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، برنامه جذب دستیار پژوهش (پزشک، داروساز، دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) در تعدادی از مراکز تحقیقاتی را در دستور کار خود قرار داده است که اطلاعات کامل آن در سامانه برنامه به نشانی rap.hbi.ir آمده است. شایان ذکر است اسامی مراکز تحقیقاتی واجد شرایط در لینک فوق الذکر قابل مشاهده است.

رسانه جدید