آیین نامه ها

 
           

AWT IMAGE آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


AWT IMAGE آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویزه استعدادهای درخشان در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 


AWT IMAGE آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

متمم آیین نامه:

AWT IMAGE1- جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون (کارشناسی به کارشناسی ارشد)

AWT IMAGE2- آیین نامه 40 امتیازی رشته پزشکی: آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی (دکتری حرفه ای به دستیاری)      
AWT IMAGE3- آیین نامه 40 امتیازی رشته دندان پزشکی: جدول تخصیص امتیازات شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی (دکتری دندانپزشکی به دستیاری) - بر اساس دفترچه پذیرش دستیاز در رشته های تخصصی دندان پزشکی تیرماه 1397

 
آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

آیین نامه 40 امتیازی پزشکی آیین نامه 40 امتیازی پزشکی

المپیاد  دانش آموزی المپیاد دانش آموزی