سوالات رایج در خصوص تسهیلات آیین نامه

 

قابل توجه دانشجویان محترم  دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه:

خواهشمند است نسبت به ارسال درخواست عضویت در واحد استعدادهای درخشان در سامانه سما اقدام نمایید و پس از دریافت تاییدیه کارشناس مربوطه و فعال شدن قسمت فعالیت ها، نسبت به تکمیل اطلاعات خود در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اقدام نمایید.