کلیه دانشجویان عزیز  آیین نامه های زیر را مطالعه فرمایید و از مزایای آن استفاده نمایید. و در صورت نیاز به راهنمایی  و یا انتقاد و  یا پیشنهاد با ما در میان بگذارید.( در ساعات مشاوره به صورت حضوری، پست الکترونیک ، تلفن و ...)

 

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 

المپیاد  دانش آموزی المپیاد دانش آموزی
 
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر کرمانشاه 95-96 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر کرمانشاه 95-96
جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-5 ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی به ارشد جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-5 ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی به ارشد
دستور العمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجوییدستور العمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی
دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی
راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان از سوی بنیاد ملی نخبگانراهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان از سوی بنیاد ملی نخبگان
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در سال 94-94
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در سال 94-95
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 

 توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان