شرایط عضویت

 

ملاک های کسب عنوان استعداد درخشان   :

بر اساس آیین نامه "تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان"

با رجوع به بخش  آیین نامه ها با دقت مطالعه نمایید

ماده 2- استعداد درخشان:
استعداد درخشان به فردی اطلاق می­شود که واجد شرایط مقرر در بندهای ذیل باشد:
 1-2 - دارا بودن یکی از شاخصهای زیر:

الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز 500 (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)


ب - دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی مرکز ملی استعدادهای  درخشان و دانش پژوهان جوان)


ج- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از حیطه های المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از افراد برگزیده رتبه اول تیمی که متقاضی تسهیلات هستند در مرحله فردی حداقل 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند (با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی  وزارت)


د- برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) و سایر جشنواره های علمی مورد تایید شورا (با معرفی دبیرخانه های مربوطه)


هـ - دانشجویان دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی (با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت)


و- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی (با تایید ستاد انتخاب دانشجویان نمونه کشوری)


ز- 5/2% برتر پذیرفته شدگان کشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، جامع پیش کارورزی پزشکی، پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی (حداقل سه نفر و حداکثر تا سقف چهل نفر در هرر آزمون)


ح- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد وPh.D  به شرح زیر:
- در آزمون های ورودی کارشناسی ارشد: در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان در هر رشته تا  20 نفر باشد نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول و دوم کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری.
- در آزمون های ورودی P‏h.D : در صورت شرکت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودی هر رشته تا 10 نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول کشوری ،20 -11 نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفراول و دوم کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 20 نفر باشد نفر اول تا سوم کشوری.


ط- 10 % برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد) با  کسب معدل   کل حداقل 17 .
 بدیهی است واجدین شرایط این بند می توانند فقط از تسهیلات آموزشی پایان دوره (استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر مطابق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر و تسهیلات مربوط به گذراندن طرح مطابق بند 5 ماده3 این آیین نامه) استفاده نمایند.


ی- 1% دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک در هر دانشگاه در پایان هر سال تحصیلی (تعداد دانشجویان هر دوره باید حداقل 5 نفر باشد) به شرط کسب معدل کل حداقل 17 در آن سال تحصیلی.
 تبصره: دانشجویان واجد شرایط بند »ی« تنها در صورتی می توانند از تسهیلات ادامه تحصیل (استفاده از سهمیه با شرکت درآزمون ورودی مقطع بالاتر) استفاده نمایند که در هنگام فارغ التحصیلی جز 10% برتر فارغ التحصیلان هم رشته با ورودی مشترک نیز باشند.


ک- دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند »ک« که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ شده است. این دانشجویان توسط معاونت پژوهشی دانشگاهها جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت معرفی می شوند.