AWT IMAGEدستورالعمل ها:

AWT IMAGE دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل  (کارشناسی به کارشناسی ارشد)- تسهیلات بدون آزمون (نامه شماره1)

AWT IMAGE دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل  (کارشناسی به کارشناسی ارشد)- تسهیلات بدون آزمون (نامه شماره2)

 

AWT IMAGE دستورالعمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل ( کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی)

 

AWT IMAGE دستور العمل در خصوص تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقالی و تغییر رشته

 
 

AWT IMAGE امکان شرکت تمامی دارندگان مدال های المپیادهای علمی در دوره لیسانس به پزشکی


AWT IMAGE امکان تحصیل همزمان برای دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه

AWT IMAGE دوره های مجاز به تحصیل همزمان: 

1- گذاراندن دوره MBA مخفف: master of business administration  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (نامه مربوطه)

2- گذاراندن دوره MPH مخفف: master of public Health   کارشناسی ارشد بهداشت عمومی (نامه مربوطه)

3- گذاراندن دوره کارشناسی ارشد مجازی در رشته های: آموزش پزشکی - آموزش الکترونیک (نامه مربوطه)

AWT IMAGE شرایط لازم: 

1- عضویت در استعداد درخشان بر اساس آیین نامه "تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان"

2- داشتن  معدل کل حداقل 17

3- تاییدیه استاد مشاور

4- نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی و مشروطی در دروس

5- اشتغال به تحصیل دانشجویان داوطلب از هر منطقه آمایشی  ترجیحاً در دانشگاه های همان منطقه آمایشی

6- دانشجو پس از ورود به رشته دوم می بایست واحد های درسی از هر دو رشته را به نحوی اخذ نماید که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.